Käämityö Tmi

Yrityksen taustaa

Käämityö Tmi on Kuopiossa toimiva sähkömoottoreiden, generaattoreiden sekä muiden vastaavien sähkölaitteiden huoltoihin ja korjauksiin erikoistunut yritys.

Kalevi Kekkonen perusti yrityksen Kuopioon 1968, joten kokemusta alalta on yli 44 vuotta.

Huolto ja korjaus käämityksineen on puhdasta suomalaista käsityötä ja jokainen pajalle tuleva laite on oma yksilönsä. Huolto- ja korjaustilat sijaitsevat nykyisin Kylmämäen uudella teollisuusalueella Hakekadulla. Uudet lähes 200 m2:n tilat mahdollistavat myös isompien laitteiden korjaukset.

Laatu ja Asiakastyytyväisyys

Käämityössä kaikki työvaiheet tehdään alusta loppuun täysin käsityönä jolloin työmme laatu on ylivertainen.

Panostamme asikastyytyväisyyteen huoltamalla ja korjaamalla laitteet niin, että niiden elinkaari sadaan mahdollisimman pitkäksi käyttämällä parhaiksi havaittuja materiaaleja ja menetelmiä. Näin myös ympäristönäkökohdat tulevat huomioiduksi.
Nykyään sähkömoottorit käämitään isoilla tehtailla automaattikoneilla, jolloin eristystaso ei ole yhtä hyvä kuin käsitehdyissä koneissa. Usein hajonneen laitteen kestävyys saadaankin käsintehtynä korjaamalla paremmaksi. Tällä on suuri merkitys varsinkin silloin kun sähkölaitetta käytetään äärimmäisissä olosuhteissa, vaikkapa kaivoksissa.

Yleisimmät syyt miksi laite tulee korjattavaksi

  • Läpilyönti kosteuden ja käämityksiin päässeen veden johdosta
  • Laitteen ylikuumeneminen ja käämien palaminen laakerin jumiutumisen seurauksena
  • Oikosulku käämityksiin joutuneen johtavan kappaleen, kuten mutterin seurauksena
  • Laitteen vikaantuminen tehtaan käämintä-/kytkentävirheen seurauksena
  • Laite on vanhuuttaan kulunut ja patinoitunut

Vikaantuneen laitteen korjaus kannattaa aina

  • Korjauksen kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin uuden laitteen hinta
  • Huolletun/korjatun laitteen kestävyys on usein entistä parempi
  • Laitteen elinkaari saadaan pidemmäksi ja ympäristönäkökohdat tulevat huomioitua

Katso palvelumme ja hinnastomme

Käämityö Tmi


0400 173 120
info (at) kaamityo.fi
Olemme myös Facebookissa